Chào mừng người bạn Đức, ông Muller đến thăm công ty của chúng tôi

Vào ngày 23/01/2018, anh Mueller, một người bạn người Đức đã đến thăm công ty chúng tôi và giao lưu hữu nghị. Đi cùng với tổng giám đốc Luo và nhân viên văn phòng của công ty, chúng tôi và ông Mueller đã đến thăm phòng triển lãm sản phẩm và trung tâm dịch vụ kỹ thuật của công ty sau khi giao lưu thân thiện trong phòng hội nghị của công ty.

2019-01-14

< 1 >