Văn hóa công ty

Đam mê: Trưởng thành trong công việc đam mê, tìm cảm giác thân thuộc trong công việc hạnh phúc và coi công việc là sự nghiệp của chính mình.

Tốc độ: Chú ý đến khả năng làm việc nhóm, điều hành nhóm hiệu quả, cải thiện đáng kể tốc độ làm việc và đảm bảo hiệu quả công việc.

Chi tiết: Chi tiết quyết định thành công hay thất bại, kết nối mọi liên kết và làm từng chi tiết nhỏ một cách cẩn thận.

Thực hiện: Đội ngũ vận hành hiệu quả cao phải đảm bảo thực hiện tốt và thực hiện nghiêm túc mọi chỉ thị công việc của cấp trên.